Monitoring drogowy

Strona główna  »  Artykuły  »  Monitoring drogowy


Monitoring drogowy
Monitoring drogowy Katowic uważany jest za najlepszy tego typu system w Polsce. Monitoring drogowy Katowic został zbudowany z 32 kamer drogowych i z 34 kamer tunelowych.
Monitoring drogowy miasta Katowice został podzielony na 9 stref dozorowych, dzięki czemu obserwowane są wszystkie najważniejsze węzły komunikacyjne miasta. Nadrzędnym celem systemu monitoringu drogowego jest szybkie wykrywanie zagrożeń oraz podejmowanie szybkich interwencji. Dzięki kamerom przemysłowych w razie jakiegokolwiek zdarzenia służby porządkowe i ratownicze znacznie szybciej mogą zareagować i podjąć odpowiednie działania.  Monitoring dodatkowo pełni także wiele funkcji pomocniczych, w tym między innymi informuje o stanie technicznym monitorowanej infrastruktury drogowej. Zastosowane w systemie kamery CCTV dostarczają najwyższej jakości obrazy, dzięki czemu system gwarantuje identyfikację zaistniałych zdarzeń. System składa się najwyższej jakości kamer analogowych. W każdej ze stref monitoringu zainstalowano po jednej kamerze szybkoobrotowej, umożliwiającej obserwację w pełnym zakresie 360 stopni.